EEN OORRING, NAGELATEN IN MIJN HAND

EEN OORRING, NAGELATEN IN MIJN HAND

De hele tijd hoorde ik
Hun fluisterende stem
Maar ik vermengde ze niet
Met mijn zuchten

Omdat ze mijn oren aanraakten
Droeg ik ze behoedzaam
Ooit veranderden ze
Door opwinding van kleur
Een ervan verdween in de zee
Maar de andere houd ik in mijn hand
Als herinnering aan die oorring met een parel
Die ik op een nacht moet kwijtgeraakt zijn.

TAEKO UEMURA, Japan

Vertaling: Mariko Sumikura – Germain Droogenbroodt –

***
Uit “Duet of Mirrors”
JUNPA, Kyoto