Aan gene zijde van de wereld

Aan gene zijde van de wereld

Nooit zal de dichter
De wortels van het vuur vergeten
Noch het licht van het woord.
Zijn door verwondering verbrede ogen
Vatten de keerzijde van de wereld
Achter de rusteloosheid van de dageraad.

Aan de oever van zijn hart
Strandt de oneindigheid.

ION DEACONESCU, ROEMENIË (1947)
Vertaling: Gabriela Căluțiu Sonnenberg – Germain Droogenbroodt

Uit „Zugemauerte Fenster“ , Windrose Verlag