Dageraad

BESCHRIJVINGEN VAN EEN HAVEN

voor Roberto Montenegro

1. Dageraad

Met zware kleuren

komt het zeelandschap tot stand.

De dingen dromen. De opkomst van de dageraad

lijkt zeepbel boven de zee.
En het leven is nauwelijks meer

dan een wonderbaar voorbijglijden van bootjes

op de witte stilte van het zand

JOSÉ GOROSTIZA, Mexico (1901 – 1973)

Vertaling Germain Droogenbroodt
Uit: “Het Gevleugelde Woord”
Anthologie moderne buitenlandse poëzie, POINT