IK SCHRIJF

IK SCHRIJF
Ik schrijf na avondval
thuis. Ik schrijf

over de ochtend waarin ik luisterde
naar het geluid van de kalk of van het vuur,

en jij alleen
zei mijn naam.
Ik schrijf om weer de smaak
van de eerste mond te ervaren
die ik bevend kuste.
Ik schrijf om op te klimmen
naar de bronnen.
En opnieuw geboren te worden.

EUGÉNIO DE ANDRADE, PORTUGAL 1923 – 2005
Vertaling Toon Cappuyns – Germain Droogenbroodt
Uit “Het zout van de taal – O sal da língua”, Moderne Portugese poëzie

Point Editons 2006