Poëzie van Germain Droogenbroodt, 2de druk!
Tweetalig Nederlands-Spaans
Omslag en illustrateis van Frans Minnaert
189 pagina’s, ISBN: 978 94 90347 178. Prijs: 15,90€. Port België, Nederland en Spanje: + 15,50€