717 | Al de piano’s in het bos – Michael Harlow, Nieuw-Zeeland

painting van Gogh hoort bij ithaca 717

Schilderij van Vincent van GoghAl de piano’s in het bos

Ik speel graag op de zwarte toetsen

omdat ik geloof dat nachtmuziek

de sleutel is die naar de droom toe leidt.

Ik hou van droommuziek die

reëler is dan al de thee in China

dan al de koffie in Guadalupe.

En boven alles hou ik ervan
dat alle liefdesvogels van de wereld hun
harten uitstorten, zodat de gekwetste wereld

weer weet, dat wie op één been danst
het andere niet hoeft te vergeten.

Michael Harlow, New Zealand

Vertaling Germain Droogenbroodt

***

All the Piano’s in the Wood // I like to play on the black keys/because I believe that night music/is the key to being dreamed./I like the music of dreams that/is more real than ‘all the tea in China’/and ‘all the coffee in Guadalupe’./I like it most of all that all the love/birds in the world are singing their/hearts out, so that the hurt world/will know again, that dancing/on one foot the other is not forgotten.