766 | The fragility of the calendar

De fragiele lichtheid van de kalender

Als ik moet kiezen tussen Eeuwigheid en Jou,
zal ik geen seconde aarzelen over mijn antwoord.
Ik zal de weg kiezen die jouw voetstappen tekenen
in het zand van het strand dat van ons is
en met die wind die je gezicht streelt
en jouw oneerlijke glimlach bedwelmt.
Als ik moet kiezen, je weet het goed,
blijf ik achter met de opstandige lippen
die je lichaam voor een ogenblik beroeren
en zich overgeven aan het vluchtig genot
van de stenen die door het water worden gestraft.
Als ik moet kiezen
blijf ik achter met het trillen van je huid,
als de zon ondergaat
en de nacht het geweten teniet doet
op de vermoeide borstwering van deze nieuwe maan.
Als ik moet kiezen, is er geen enkele twijfel,
blijf ik bij jouw dagen die niet verloochenen
de fragiele lichtheid van de kalender.

Ramón Martínez lópez, España (1975)
Vertaling: Germain Droogenbroodt

de” Manual de supervivencia”, Ediciones Valparaíso, Granada

Tags: