MIJN POP

MIJN POP

Toen ik een meisje was dat in buurt van Aliyah woonde,

had ik een pop

die een arm ontbrak, of een oog.
Ik weet het niet meer zo goed
of de pop van mij was
of voortkwam uit de poëzie
Moeder is dood

en ik heb niemand meer om het te vragen.

DORIT WEISMAN, Israël
Vertaling Germain Droogenbroodt

Uit de bundel Scrambled Eggs in Jerusalem, Cohel Publishing house, 2017