INLICHTING OVER GEDICHTEN

INLICHTING OVER GEDICHTEN

Soms is een gedicht
een schuchtere hand,
die zich in het donker naar
een evennaaste uitstrekt.
Jij daar, ik ben er.
Ik verheug me, ik lijd,
ik ben nadenkend zoals jij.
Ik ben vermoeid
en kan ook niet slapen.

CHRISTINE BUSTA (Oostenrijk)
Vertaling: Germain Droogenbroodt
Uit: “Het Gevleugelde Woord”
Anthologie moderne buitenlandse poëzie, Point.