DE GROTE LEUGENS

DE GROTE LEUGENS

De grote leugens
hebben helemaal geen
korte benen
Hun benen
lijken slechts kort
omdat hun armen
zo lang zijn
De armen
van de grote leugens
reiken zo ver
dat ze de waarheid
benen kunnen geven
of gebeenten.

ERICH FRIED (Oostenrijk, 1921–1988)
Vertaling Germain Droogenbroodt