Gedicht voor Sint Valentijsdag

Geen woord over het verwelken
geen deemoed voor de rimpels

in het gelaat

alleen maar gast te zijn bij dit maal
feestelijk gedekt de tafel
de geur van de honger
in kaarslicht gedoopt
de geur van de honger
naar elkaar.

ZDENKA BECKER, Tsjechië (1951)
Vertaling Germain Droogenbroodt
Uit: “Kwetsbaar door schoonheid in het oog”
Moderne Oostenrijkse poëzie, POINT