EL AMOR BRUJO HOE

EL AMOR BRUJO
HOE

Hoe kan ik het je zeggen? Je bent ondraaglijk dichtbij,
Je bent als fruit dat openbarst in het hart,
Je bent de naam die de mond sprakeloos draagt
Zoals een zee in de palm van de aarde.

Ik raak je aan en ben jaloers op mijn aanrakende hand;

Aanraken, ik verlang om aan te raken.
De angst op dit roerloze moment gaat niet voorbij:
Je bent hier binnenin, hier is hier binnen.
Hier brandt het vuur van de ziel,
Maar verbrandt het vuur niet van het hart.

AMIR OR, Israël (1956)

Vertaling uit het Engels: Germain Droogenbroodt
Uit “Loot”, Dhali Books, India, 2017