DIE SPLINTER VAN HET NIETS

SCHILDERIJ VAN CAROLYN MARY KLEEFELD

DIE SPLINTER VAN HET NIETS

O jij, die zo ver weg bent,

maar toch zo innig in

jouw stil bezit van mij─

Bemin ik het onbekende,

eerder dan jou?

Is het de afstand die we houden

die onze vertrouwelijkheid doet ontstaan?

O onbekende,

waarom bevat jouw stem

zo een rijkdom─

een rijkdom die opfleurt

mijn tanend hart?

O levensadem,

ben ik op zoek naar de sterren

van een droom die nooit in vervulling zal gaan?

Is er alleen dit vergeten

aan gene zijde van de dood?

Ruk mij uit de schaduwen

die mijn leven uitlogen.

Neem me, omhels me

in die splinter van het niets

die een ogenblik lang,

zo volkomen aanvoelt.

CAROLYN MARY KLEEFELD, USA

Vertaling Germain Droogenbroodt Uit: “The Divine Kiss,” Cross-Cultural Communications, USA & The Seventh Quarry Press, Swansea, UK

***

THAT SLIVER OF NOTHINGNESS

O you, who are so distant,
yet so intimate in
your silent possession of me—
Am I loving the unknown,
rather than you?
Is it the distance we keep
that breeds our intimacy?
O unknown one,
why does your voice
hold such richness—
a richness that brightens
my waning heart?
O breath of life,
am I searching for the stars
of a dream never to be?
Is there only this oblivion
outside of death?
Lurch me from the shadows
that leach my life.
Take me, embrace me
in that sliver of nothingness
that for a moment,
can feel so complete.

CAROLYN MARY KLEEFELD, USA

From: “The Divine Kiss,” Cross-Cultural Communications, USA & The Seventh Quarry Press, Swansea, UK