BLIK UIT HET MENSELIJK VENSTER

BLIK UIT HET MENSELIJK VENSTER

Vanuit het menselijk venster

wierpen de ogen een blik op een stille hemel

die wegzinkt in de schemer.
Vanuit het menselijk venster,
hoorden de oren een liefelijke stem
die ontwaakte op de kust.
Vanuit het menselijk venster,
snoof de neus een aromatische geur op
ontsnappend in de wind.
Uit het menselijk venster,
zag ik hoe het vertrouwen
wegstroomde in een rivier.

Allang heeft de hemel zijn diepte slaap verloren,
allang is de aarde haar hartelijke lach kwijt,
verloor wat ooit de mens heeft beloofd!

RAJA RASJESWARI SEETHA RAMAN, Maleisië
Vertaling Germain Droogenbroodt in samenwerking met de auteurra