GOD

GOD

Meestal

stuurt de mens zijn vaartuig
zonder al te veel moeite
tussen klip en golf
alsof zijn ervaring

hem op automatische besturing van de rede,
van de tolerantie en van de menselijke liefde heeft gezet.

Maar soms is het alsof

een onzichtbare en onmenselijke hand
de stuurautomaat heeft uitgeschakeld
en opzettelijk het schip

recht op de klif afstuurt en de berg opblaast
met de bewoners van dat land
en de bemanning van het schip

in een uitbarsting van oncontroleerbaar geweld.

Die hand misbruikt
heel dikwijls
de naam van God.

THÓR STEFÁNSSON, IJsland

Vertaling van Germain Droogenbroodt in samenwerking met de auteur