638 | LAIKA * | Günter Kunert, Duitsland

Foto Laika

LAIKA *

In een kogel van metaal,
van het beste dat we bezitten,
Vliegt dag na dag
Een dode hond
Rond onze aarde
Als waarschuwing,
Dat ooit zo zou kunnen cirkelen
Jaar na jaar rond de zon,
Geladen met een dode mensheid,

De planeet aarde,
De beste die we hebben.

GÜNTER KUNERT, Duitsland (1929-2019)
Vertaling Germain Droogenbroodt –
uit „Erinnerung an einen Planeten“, Heyne Lyrik

***

LAIKA // In einer Kugel aus Metall,/Dem besten, das wir besitzen,/Fliegt Tag für Tag /in toter Hund/Um
unsre Erde/Als Warnung,/Dass so einmal kreisen könnte/Jahr für Jahr um die Sonne,/Beladen mit einer
toten Menschheit,/Der Planet Erde,/Der beste, den wir besitzen

***
* Laika het eerste dier dat om de aarde cirkelde, werd uitgekozen om het Sovjet-ruimtevaartuig Spoetnik 2 te
bemannen dat op 3 november 1957 in de ruimte werd gelanceerd. Er was weinig bekend over de impact van
de ruimtevaart op levende wezens in die tijd. Laika stierf enkele uren na de lancering door oververhitting,