642 | BEROERING | Angela Valle, Honduras

Beroering

Zie, hoe jouw komst
de vogels van mijn ziel heeft verward…
Alleen reeds jouw blik
veroorzaakte beroering bij mijn rouwende vogels…
Mijn ongewoon flapperen
werd door jouw aanwezigheid hoorbaar.
Zie hoe ze bevend het nest zoeken
en schreeuwen omdat ze het niet vinden.
Je moet weten dat ze gevlucht zijn,
dooreengeschud door onhoorbare winden,
de zwaluwen van mijn dromen, ver weg nu,
sinds je gekomen bent.
Kom, sluit met liefdevolle hand
één voor één de vogelzwermen
die verschrikt rondvliegen op
om zich tot op de avondval van het leven
onder jouw dak, liefde, voor altijd te nestelen.

Angela Valle, Honduras (1927 – 2003)

Vertaling Germain Droogenbroodt

uit “Poesía soy yo“, Poetas en español del siglo XX
Raquel Lanseros en Ana Merino, Colección Visor de Poesía, 2016