646 | HOND | ANTONIO GARCÍA VELASCO, SPANJE

HOND

Plots zo verwend, geaaid,
de gezondheid verzorgd,
de vaccins geplaatst.
Bij het kleinste symptoom
word ik naar een dierenarts gebracht,
de verwenning neemt nog toe,
de medelijdende stemmen
proberen mij op te beuren
en verzorgen mij uitstekend.
Ik heb geen andere keuze
dan vreugde te vertonen,
gelukkig en dankbaar,
hondentrouwheid.
Toen ik een arm jong was
bedelde ik in de straten
zoekend naar voedsel.

ANTONIO GARCÍA VELASCO, SPANJE
Vertaling Germain Droogenbroodt