652 | Waarheid | Carlos Drummond de Andrade, Brazilië

Foto Ithaca 652

Schilderij van Lo Ch’ing, detail

Waarheid

 

De deur van de waarheid stond open,
maar liet telkens maar
een halve persoon binnen.

Het was daarom niet mogelijk om de hele waarheid te ervaren,
omdat de halve persoon die binnenkwam
alleen maar het profiel van de halve waarheid binnenbracht.

En haar andere helft
keerde eveneens met een half profiel terug.
De twee halve profielen pasten niet samen.

Ze verbrijzelden de deur. Ramden de deur in.
Ze kwamen naar een verlichte plek
waar de waarheid haar gloed uitstraalde.
Ze was in twee helften verdeeld
de ene helft verschillend van de andere.

Men twistte erover welke helft de mooiste was.
Geen van beiden was volkomen mooi.
Maar men diende te kiezen. Elk van hen koos
volgens zijn bevlieging, zijn illusie, zijn kortzichtigheid.

Carlos Drummond de Andrade, Brazilië 1902 – 1987

Vertaling Germain Droogenbroodt