657 | Overweging | Rabia Djelti, Algerije

ithaca 657 schilderij

www.KunstLoft.de


Overweging

Als je lief hebt…
Is alles mogelijk.
Bijvoorbeeld
Je wordt licht,
Zo licht als een verdwaalde pijl,
Die de blauwe hemel treft,
En het water stort overvloedig naar beneden…

Als je haat…

Is alles mogelijk.
Bijvoorbeeld,

Je schudt het tapijt van de nacht,

En je stopt de sterren in een doos.

Rabia Djelti, Algerije

Vertaling Rabia Djelti – Germain Droogenbroodt –