668 | Verdorde akker | Duan Guang, China

picture by ithaca 668

Verdorde akker

De verdorde akker
wordt overstroomd door het vuur,
het zaaisel brandt als schaarse haren,
de gebarsten lippen van de aarde
blijven sprakeloos,
alleen de bomen in de verte
trillen een paar groene noten.

Duan Guang, China

Vertaling Iuliana Pasca – Germain Droogenbroodt

picture by ithaca 668

Verdorde akker

 

De verdorde akker
wordt overstroomd door het vuur,
het zaaisel brandt als schaarse haren,
de gebarsten lippen van de aarde
blijven sprakeloos,
alleen de bomen in de verte
trillen een paar groene noten.

Duan Guang, China

Vertaling Iuliana Pasca – Germain Droogenbroodt