672 | Het licht | Germain Droogenbroodt, Belgium

Picture by Ithaca 672 of John Hacking, Netherlands 


Het licht

Het daagt…
de zon duikt op
uit het niets
ontsteekt
wat alleen schijnbaar
van ver komt
hoewel het nabij
en in ons is:
het licht.

***

Tijd

Is de tijd iets anders
dan de weerspiegeling
van iets dat bestaat

─ of niet bestaat

een rookwolk
die ontstaat uit en wederkeert
tot het niets

Germain Droogenbroodt

Schilderij van John Hacking, Nederland

 Picture by Ithaca 672 of John Hacking, Netherlands 

John Hacking, Nederland


Het licht

Het daagt…
de zon duikt op
uit het niets
ontsteekt
wat alleen schijnbaar
van ver komt
hoewel het nabij
en in ons is:
het licht.

***

Tijd

Is de tijd iets anders
dan de weerspiegeling
van iets dat bestaat

─ of niet bestaat

een rookwolk
die ontstaat uit en wederkeert
tot het niets

Germain Droogenbroodt

 Picture by Ithaca 672 of John Hacking, Netherlands 

John Hacking, Nederland


Het licht

Het daagt…
de zon duikt op
uit het niets
ontsteekt
wat alleen schijnbaar
van ver komt
hoewel het nabij
en in ons is:
het licht.

***

Tijd

Is de tijd iets anders
dan de weerspiegeling
van iets dat bestaat

─ of niet bestaat

een rookwolk
die ontstaat uit en wederkeert
tot het niets

Germain Droogenbroodt

 Picture by Ithaca 672 of John Hacking, Netherlands 

John Hacking, Nederland


Het licht

Het daagt…
de zon duikt op
uit het niets
ontsteekt
wat alleen schijnbaar
van ver komt
hoewel het nabij
en in ons is:
het licht.

***

Tijd

Is de tijd iets anders
dan de weerspiegeling
van iets dat bestaat

─ of niet bestaat

een rookwolk
die ontstaat uit en wederkeert
tot het niets

Germain Droogenbroodt