682 | Op de dood van een eendagskind | Menke Katz, Litouwen-VS

 

Op de dood van een eendagskind

Alle doden, de eendagskinderen, zullen je verwelkomen.

De wind zal voor jou mijn wiegeliedjes zingen,

als de zon valt waar het droevigste gras groeit.

Jij bent het begin als het licht verstandig is.

God zal tot het einde der dagen waken over jouw dag

in het land van manna, Eden van brood.

Met licht en schaduw zal je de hele dag streken uithalen.

De herfst zal wemelen met het bruin van je ogen,

de dauw zal voor altijd wenen met mijn verdriet.

Menke Katz, Litouwen-VS (1906-1991)

Vertaling Germain Droogenbroodt –

***

ON THE DEATH OF A DAY OLD CHILD // All dead, day old children will welcome you. /The wind will sing my lullabies to you, /when the sun falls where the saddest grass grows. // You are the beginning when light is wise. /God will guard to the end of days your day, /In the land of manna, Eden of bread. // With ray and shade you will play pranks all day. /Autumn will teem with the brown of your eyes, /With my grief will forever weep the dew.