683 | Electronisch liefde | Daniela Andonovska-Trajkovska, Noord-Macedonië

Elektronische Liefde

De liefde is te koop in de etalages van het verlangen,

in het Boek der Gezichten waar iedereen een selfie plaatst

met een vertwijfeld, gekunsteld gezicht,

een optooien van de melancholische alledaagsheid

in een maatschappij waar alles gekocht kan worden

voor slechts 2,99 euro met 50 procent korting.

Maar in werkelijkheid is het de ziel die werd ontwaard.

Daniela Andonovska-Trajkovska, Noord-Macedonië (1979)

Vertaling Germain Droogenbroodt in samenwerking met de dichteres