684 | Alles verandert, alles blijft | Germain Droogenbroodt


 

Alles verandert, alles blijft

 Het naamloze is de oorsprong
van hemel en aarde
           Lao Tse

Er is zoveel gebeurd,
maar niets is veranderd

alleen ogenschijnlijk
lijkt alles soms anders dan voorheen
en is er nauwelijks iets of niets
nog herkenbaar

alhoewel de Weg, het kronkelpad
dat naar herkenning leidt onveranderd is
en blijft bestaan, maar voor méér
dan voor het oog alleen.

Germain Droogenbroodt

uit “De efemere bloem van de tijd
POINT & Boekenplan, 2016,

Painting by Lo Ch’ing, Taiwan