709 | Inscriptie – Eich Fried, Oostenrijk

iilustration by ithaca 709

Schilderij Heinz-Huber

 

Inscriptie

Zeg me
waarin
graveer ik
je naam?

In de hemel?
Die is te hoog
in de wolken?
Die zijn te vluchtig

In de boom
die geveld en verbrand wordt?
In het water
dat alles wegspoelt?

In de aarde
die men vertrapt
en waarin alleen
de doden liggen?

Zeg me
waarin
graveer ik
je naam?

In mij
en in mij
en steeds dieper
in mij.

Erich Fried, Oostenrijk (1921 – 1988)

Vertaling Germain Droogenbroodt
Uit: Het gevleugelde woord, Deel 2, POINT – Boekenplan, 2013