727 | Hoe kan het zijn … – Gioconda Belli, Nicaragua

Ikthaca 727 - afbeelding van Modigliani

Hoe zal het zijn, je in de verte te zoeken?

Hoe zal het zijn om in de verte naar je te zoeken?
Eunice Odio

Hoe zal het zijn, je ver weg te zoeken, geliefde
geliefde die mij meevoer naar de toegang van de boom
naar de vlucht van de vlinder,
naar de kracht,
naar het leven
en die mij na de blijdschap, droefheid bracht?

Hoe zal het zijn, je ver weg te zoeken
tussen kogels die langs mijn schouders fluiten,
en tussen het lawaai van de oorlog en de tranen?

Hoe zal het zijn, geliefde, je te zoeken in de tijd,
in de brede wandelgangen der dagen,
blootsvoets en ongekamd,
met die liefde, liefde, die zich in mij wentelt
als een zee in een aquarium?

Hoe zal het zijn, je ver weg te zoeken
in het niet aanwezig zijn,
in het alleen zijn,
in dit niets, dat wreedaardig van de onzekerheid,
van mijn verlaten-vrouw-zijn geniet?

Gioconda Belli, Nicaragua

Vertaling Germain Droogenbroodt

Uit: “Liefdestijd – Tiempo de amor
Moderne Nicaraguaanse poëzie, Point Editions – Boekenplan