Verdorde akker De verdorde akker wordt overstroomd door het vuur, het zaaisel brandt als schaarse haren, de gebarsten lippen van de aarde blijven sprakeloos, alleen de bomen in