www.KunstLoft.de Overweging Als je lief hebt… Is alles mogelijk. Bijvoorbeeld Je wordt licht, Zo licht als een verdwaalde pijl, Die de blauwe hemel treft, En het water stort