WAT ACHTERBLIJFT ALS ERFGOED IS SLECHTS EEN NAAM

WAT ACHTERBLIJFT ALS ERFGOED IS SLECHTS EEN NAAM

Dit is een reis van oever tot oever
en van voorbijgaande stappen,
van gisteren, van voorbije momenten,
die geen sporen nalieten.

Vraag het de verstuiving, de golfslag die breekt op het strand

is hij geëtst op de afgeronde stenen,
of is hij in de pijnboom gekerfd?
Vraag het de vogels in vlucht.
Wat anders is er gebleven
dan de naam van de reiziger,
die nergens is vermeld.

MAHAYA MOHD YASSIN, Maleisië
Vertaling Germain Droogenbroodt