Author: admin

774 | Tryst

Poem in Albanian, Arabic, Bosnian, Bangla, Catalan, Chinese, Farsi, Galego, German, Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Kiswahili, Korean, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish, Portuguese, Romanian,
Read More

775 | Tashlich

Poem in English, Spanish, Dutch, French and in Albanian, Arabic, Armenian, Bosnian, Bangla, Catalan, Chinese, Farsi, Galego, German, Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Kiswahili,
Read More

772 | SETBACKS

Poem in   Albanian, Arabic, Armenian, Bosnian, Bangla, Catalan, Chinese, Farsi, Galego, German, Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Kiswahili, Korean, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish, Portuguese,
Read More

771 | I left my heart

Poem in   Albanian, Arabic, Bosnian, Bangla, Catalan, Chinese, Farsi, Galego, German, Greek, Hindi, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Kiswahili, Korean, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish, Portuguese, Romanian, Russian,
Read More

770 | I SAW HER

Poem in English, Spanish, Dutch, French and in Albanian, Arabic, Bangla, Catalan, Chinese, Farsi, Galego, German, Greek, Hindi, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Kiswahili, Korean, Kurdish, Macedonian, Malay,
Read More

767 | Lobotomy

Poem in English, Spanish, Dutch, French and in Albanian, Arabic, Bosnian, Bangla, Catalan, Chinese, Farsi, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Kiswahili, Korean, Kurdish,
Read More

769 | In the Rain City

                                        Painting Leonid Afremov NË QYTETIN E SHIUT   Kthehem në vendlindjen time, e zhurmshme është e me njerëz plot një hap s’mundem të hedh dot Pothuaj çdo
Read More