The Lake and the Stone

 

 

Loneliness

a lake with dead waters

curled up and roared away.

You are the rock

that with a dull echo falls;

but because I love you
I can´t refrain
from drowning you .

Passionaria Stoicescu, Romania

Translation Gabriela Căluțiu Sonnenberg – Germain Droogenbroodt


***
Lacul şi piatra // Singurătatea, / lac cu ape moarte / s-a încreţit vuind până departe. // Eşti piatra / şi-ai căzut cu pocnet sec; // nu pot / – din drag – decât să te înec…