775 | Tashlich

Met onze beste wensen voor een vrolijk en vredevol Kerstfeest
Germain Droogenbroodt

Schilderij NCT Leopard


TASHLICH

Ik heb geen haken,
en ook geen netten,
om uit te werpen
in het bewegende water.
Alleen hapjes en brokjes
voor de vissen
wachtend onder de brug,
beneden in de diepten,
om ze met open mond
aan de oppervlakte de vinden.
Ik heb mijn brood
op het water gegooid
als aflossing
voor al mijn misstappen
hopend op nog een jaar,
een jaar waarin mijn zakken
leeg zullen zijn
en niets meer zullen bevatten
om te legen in de zee.

Stanley H. Barkan, USA

Vertaling Germain Droogenbroodt

***

TASHLICH //I have no hooks,/neither have I nets,/to cast down/into the moving waters./Only small bits & pieces/for the fish/waiting under the bridge,/down in the depths,/to come with open mouths/to find upon the surface./I have cast my bread/upon the waters/of redemption,/all my transgressions,/hoping for another year,/a year when my pockets/will be empty/and nothing more/to empty into the sea.