768 | POETRY WITHOUT BORDERS

©Schilderij van Andreas Feininger – Image 251

PoËzie zonder grenzen

En als het gedicht alle grenzen doorbreekt

En het gedicht geen muur laat rechtstaan

Wat zou er in de hele wereld gebeuren

Als de poëzie de straat zou opgaan

En we allemaal gingen wandelen

Onszelf kennend zoals we werkelijk zijn:

Slechts een gedicht zonder grenzen.

Luis Cruz-Lillalobos (Chile)

Vertaling Germain Droogenbroodt