BRUGGEN

Oskar Kokoschka

BRUGGEN

Laat ons bruggen bouwen
zegt hij
van stenen en staal
onverwoestbaar door het gewicht
van de gewapenden die ons zullen redden
Laat ons buigzame dingen vlechten
zegt ze
lianen en groen takwerk
duurzame loopbruggen van oever naar oever
voor de haastige schreden van hen
die voor de gewapenden vluchten
Ik bouw met wat ik heb
zeg ik
en werp mijn hart over de afgrond
het trekt een spoor door het duister
dat bied ik jullie als noodbrug aan
ze is smal
maar ze draagt.

ILSE TIELSCH, Oostenrijk (1929 – )
Vertaling Germain Droogenbroodt
Uit: “Kwetsbaar door schoonheid in het oog -Verwundbar durch Schönheit im Aug”
Moderne Oostenrijkse poëzie, POINT Editions 2001

MET MIJN BESTE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR