DE SMEEKBEDEN VAN DE KINDEREN

DE SMEEKBEDEN VAN DE KINDEREN

“De huizen dienen niet te branden.
Bommenwerpers dient men niet te kennen.
De nacht dient voor de slaap te zijn.
Het leven dient geen straf te zijn.
De moeders dienen niet te huilen.
Niemand dient een ander te doden.
Iedereen zou iets moeten opbouwen.
Dáár kan men eenieder vertrouwen.
De jongeren zouden het moeten waarmaken.

De ouderen ook.”

BERTOLT BRECHT, Duitsland (1898 –1956)
Vertaling Germain Droogenbroodt