GEMUMMIFICEERD KIND

nino

Eeuwen later,

wanneer er van een samenleving

die zichzelf consumeerde,

niets meer dan de verpakkingen

overblijft

zal men in een kapotte koelkast

het stoffelijk overschot

van de kleine farao vinden,

begraven

onder enkele piramiden vuilnis.

GONZALO MILLÁN (CHILI, 1947-2007)

Vertaling Germain Droogenbroodt

Uit: “Woorden die de nacht herbergt – Palabras que la noche acoje”,

Chileense poëzie

POINT vzw, 2000, ISBN 90-71152- 71-5

***