GEDICHTENDAG

GEDICHTENDAG

Zo grijs

deze kille, winterse morgen.
In zichtbereik de monotonie
van voorbijrijdende auto’s

daarachter

van de zon verstoken de zee
troosteloos en grauw
zoals deze inspiratieloze ochtend

Gedichtendag.

GERMAIN DROOGENBROODT

Ithaca, 26.2017