774 | Tryst

Schilderij van Leon Santiago, Puerto Rico-USA

Afspraak

Zij die mij gisteren na de eerste oproep
na jaren van afwezigheid weer vergezelde
omhelsde mij hartstochtelijk voor de bewakers,

trok haar vingers terug en liep weg.

Ik volgde haar. Op een hoge brug
bond ze haar korte haar vast en sprong.

Mijn leven sprong achter haar aan,

zoals de traan van een kapitein

die zijn schip ziet verdwijnen

en hij doet niets maar staart,

naar zijn afgehakte benen.

Abdul-Aziz Jassim – UAE

Vertaling Adel Khozam – Germain Droogenbroodt

uit “La lezom le” 1995