CHENGDU

 

CHENGDU

De wolken die over het Jadegebergte voorbijtrekken
zijn zoals de veranderingen van de geschiedenis
Du Fu
De bloemen bloeiden zo liefelijk
en overal rond was het groen
vredig en dromerig
zoals de panda’s in de bomen.
Poëzie weerklonk in talen
die men al dan niet begrijpen kon
De Chinezen reciteerden hun gedichten luidkeels,
verkondigend De Verandering?
Fascinerend de dans en de show,
maar de dichter bleef bedachtzaam
mediterend en bezorgd
over de toekomst van de tijd.

GERMAIN DROOGENBROODT

Herinnering aan het Chengdu International Poetry Festival 2019

Op het Chengdu Internationaal Poëziefestival reciteerden de Chinese dichters hun gedichten niet, ze
schreeuwden ze. Met “De Verandering” verwijst de dichter naar de VS, die als wereldleider haar macht aan
het verliezen is ten gunste van China. Deze moderne tijden worden gekenmerkt door leegte, door protesten
en demagogie. De dichter, zoals Du Fu die ook leefde in tijden van onrust, maakt zich zorgen over de
toekomst van de mensheid.