Boodschap in een fles

Boodschap in een fles

Een fles toevertrouwd aan de zee
een gedicht naar het onbekende
Het zal afdrijven
naar een toekomstig land
Misschien zal het wel verloren gaan
in de doolhof van stromingen
Het zal de bewegende bossen
kruisen van kelp
de diepe knekelvelden
de duizenden luchtspiegelingen van de havens
de verdwenen verhalen
onder de talloze sterren
Hij die het leest zal de reis maken.

JACQUELINE SAINT-JEAN, Frankrijk
Vertaling Germain Droogenbroodt
Extrait de « Dans le souffle du rivage », Tertium édition