DE OPLOSSING

DE OPLOSSING

Na de opstand van 17 juni

Liet de secretaris van de schrijversvereniging
In de Stalingradlaan vlugschriften uitdelen
Waarop te lezen stond, dat het volk
Het vertrouwen van de regering had verspild
En het slechts door verdubbelde arbeid
Terug kon winnen. Ware het dan toch
Niet eenvoudiger, de regering
Doekt het volk op en
Kiest een ander?

BERTOLT BRECHT (Duitsland 1898 -1956)
Vertaling Germain Droogenbroodt

Uit: „Zoals de wolk na de regen“, Gedichten van Bertolt Brecht, POINT vzw 1998