HET HART

HET HART

Men zegt dat het zo groot is
als mijn gebalde vuist.
Klein, dus,
maar voldoende
om dit allemaal
in beweging te brengen
Het is een arbeider
die goed werkt

alhoewel hij verlangt naar rust,
het is een gevangene
die vaag hoopt
te ontsnappen.
ALAIDA FOPPA

(Barcelona 1914 – Ciudad de Guatemala 1980)
Vertaling Germain Droogenbroodt

***

El Corazón / Dicen que es del tamaño / de mi puño cerrado. / Pequeño, entonces, / pero basta / para poner
en marcha / todo esto. // Es un obrero / que trabaja bien / aunque anhele el descanso, / y es un