Vrede- en liefdevolle kerstwensen

Spreek mij over liefde Kl

Verklaar mij liefde

 Verklaar mij liefde
spreek zachtjes, zachtjes
niet luider dan de sneeuw,
die zich op takken, gras, wegen legt.

Vertel me niets over Orpheus klagen,
misschien van het licht, dat op het water tekens schrijft.

Ik wil niets weten over het gejammer van Lear,
spreek mij over het zoemen van dat spinnewiel
die de draad spoelt van het wachten.

Evenmin wil ik van jou
de vleiende woorden van Cyrano horen.
Wat zijn ze tegen dit “Ach” in de stille kamer.

Verklaar mij liefde,
die twee bomen laat groeien,
en in het geritsel van hun bladeren
de onzekerheid zachtjes verstomt.

Matthias Bronisch, Duitsland
Vertaling Germain Droogenbroodt